ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Flyff Chinese Index Finger Point
image 1 image 2 image 3

ข่าวสาร

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 กิจกรรม

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ในวันที่ 21 ก.ย. 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสตินมักกะสัน กรุงเทพฯ เข้าสู่เว็บไซต์

ติดต่อเรา