เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< ตุลาคม 2562 >>
อาพฤ


    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการดำเนินงานการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2561
สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวอย่าง !! แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 

  • Template การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ สามารถ Download ได้ที่นี่

         - Template : Procedure (P)

         - Template : Work Instruction  (W)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Procedure (P)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Work Instruction  (W)

   
      เอกสารคุณภาพที่ประกาศใช้ใหม่
SOP ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศใช้ หน่วยงาน
Q (Quality Manual)
P (Procedure)
  P-F4-1 การจัดทำประกาศ 22/10/2562 สำนักอาหาร
  P-G1-1 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 10/10/2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  P-D2-21 การประเมินเพื่อออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยากำพร้า (Orphan Drugs) 10/10/2562 สำนักยา
W (Work Instruction)
  W-F4-1 การแจ้งเวียนร่างประกาศต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 22/10/2562 สำนักอาหาร
F (Form)
   
 
 
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP