เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< ตุลาคม 2562 >>
อาพฤ


    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

คำสั่งผู้รับผิดชอบระบบคุณภาพ
     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             

 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 คณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (แก้ไขเพิ่มเติม)
 คณะทำงานระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 คณะทำงานระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
 จัดตั้งศูนย์คุณภาพ
 คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP