เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< มกราคม 2563 >>
อาพฤ


      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

เอกสารระบบคุณภาพ
     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             

เอกสารระบบคุณภาพ อย.
ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Master List)
ทะเบียนแม่บทเอกสารยกเลิก (Obsolete Master List)
 
 

การดำเนินการด้านเอกสาร
ทะเบียนใบ DAR
ใบขอดำเนินการด้านเอกสาร (Documenttation Action Request : DAR)
แก้ไขใบ DAR
 
 
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP