เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< มกราคม 2563 >>
อาพฤ


      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ประวัติการฝึกอบรม
     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ผังสายธารแห่งคุณค่า เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Value Stream Mapping for Waste Eliminate)”
หลักสูตร "การชี้บ่งความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน (8 Waste Identification)”
หลักสูตร "Auditor & Lead Auditor ISO 9001 : 2015”
หลักสูตร "ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนดและการนำไปใช้”

ปีงบประมาณ 2562

หลักสูตร "Auditor & Lead Auditor ISO 9001 : 2015”
หลักสูตร "การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด (Analysis Technique)”
หลักสูตร "ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนดและการนำไปใช้”

ปีงบประมาณ 2561

หลักสูตร "จุดประกายความคิด พิชิตงานคุณภาพ (Ignite Yoyr Idea to Success)”
หลักสูตร "เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Professional Internal Audit Techniques)”
หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยงและโอกาสในระบบคุณภาพ (Risk and Opportunity Management Techniques for ISO 9001 : 2015)”
หลักสูตร "Auditor & Lead Auditor ISO 9001 : 2015”
หลักสูตร "ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนดและการนำไปใช้”
ปีงบประมาณ 2560
หลักสูตร “การเป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Auditor & Lead Auditor)
หลักสูตร “การประเมินและจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ ISO 31000 - Risk Management"
หลักสูตร “ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015”
หลักสูตร “การออกแบบระบบงาน (Work System Design)
หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559
หลักสูตร “Transition to ISO 9001:2015”
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการอนาคต (Introduction to Future Management)”
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Risk Management)”
หลักสูตร การบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศอย่างมีความสุข (Smart Happiness Quality Management)
หลักสูตร “ข้อกำหนดระบบคุณภาพ อย. : 2557”
หลักสูตร "การเป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจติดตามคุณภาพ (Auditor and Lead Auditor)"
หลักสูตร "การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Interpretation and Implementation of ISO 9001 : 2015 Requirements)"

 

ปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร “ข้อกำหนดระบบคุณภาพของ อย: 2557”
หลักสูตร “ผู้แทนฝ่ายบริหารมืออาชีพ (Professional QMR)”
หลักสูตร “การควบคุมเอกสารคุณภาพ (Document Control)”
หลักสูตร “มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065”
หลักสูตร “มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17021”
หลักสูตร “การเป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Auditor and Lead Auditor)
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการอนาคต (Introduction to Future Management)”
หลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินขั้นเทพ (Advance Lead Auditor)”

 

ปีงบประมาณ 2557
Introduction and Internal Auditor ISO9001:2008
Introduction to ISO/IEC 17065:2012
Introduction to ISO/IEC 17021:2012
หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินบริหารคุณภาพ (Lead Auditor)
อบรมข้อกำหนดระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
หน้าแรก
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP