เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< พฤศจิกายน 2558 >>
อาพฤ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

อบรมหลักสูตร Transition to ISO 9001:2015
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
สถานที่ : โรงแรม พักพิงอิงทาง บูทิค โฮเทล จ.นนทบุรี

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 อกสารประกอบการอบรม

อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการอนาคต                         (Introduction to Future Management)
วันที่
25 พฤศจิกายน 2558 
สถานที่ : โรงแรม พักพิงอิงทาง บูทิค โฮเทล จ.นนทบุรี

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015                   (Risk Management) 
วันที่
26 พฤศจิกายน 2558 
สถานที่ : โรงแรม พักพิงอิงทาง บูทิค โฮเทล จ.นนทบุรี

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบคุณภาพ อย. : 2557
วันที่
16 ธันวาคม 2558 
สถานที่ : ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศอย่างมีความสุข (Smart Happiness Quality Management)
วันที่
14-15 ธันวาคม 2558 
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี

 

   
 
 
ความรู้ทั่วไป
 
   
เอกสารระบบคุณภาพ (Quality System Documentation)
ลักษณะประโยชน์ของเอกสารระบบคุณภาพ
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Document and Data Control)
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี57
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี52
ผู้ใช้ขณะนี้ 30     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP