เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< ตุลาคม 2558 >>
อาพฤ


        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เมนูหลัก : PMQA
     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
   
 
 
ความรู้ทั่วไป
 
   
เอกสารระบบคุณภาพ (Quality System Documentation)
ลักษณะประโยชน์ของเอกสารระบบคุณภาพ
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Document and Data Control)
ผู้ใช้ขณะนี้ 29     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP