KM อย.

 
      
 
 สมัครสมาชิก
 
 
ศูนย์กลางวามรู้แห่งชาติ
อย. เตือนภัย ! ยาลดอ้วน ระเบิดพุง สลายไขมัน อันตรายถึงชีวิต
อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ช่วงหน้าร้อน เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย
เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาจุลชีพ อวดสรรพคุณกำจัดเซลล์มะเร็ง
อย. ย้ำ!!! สารฉีดสลายไขมัน ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา เตือนหญิงสาว อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา อาจได้รับอันตรายถึงตายได้
   
ผู้ให้ข้อมูล บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความครบถ้วนของเนื้อหา
ความทันสมัยของข้อมูล    
ความน่าสนใจ                 
ความสวยงาม                  
ภาพรวมของเว็บ FDA KM
ข้อเสนอแนะ   
     ผู้ใช้ขณะนี้ 70
     ผู้เยี่ยมชม 257179
      IP Counting     


  ไฟล์เนื้อหาบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
      pdf ที่เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม
      Acrobat Reader

 
            
 
สัญลักษณ์ หมายถึง ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้ ????????????? 30 เม.ย. 2550

   ชุมชนนักปฏิบัติของ อย. ????????????? 8 ก.พ. 2550
กลุ่ม CoP ปี 2555??????????? 24 ม.ค. 2555
    FDA Tech ??????????? 1 ต.ค. 2550
    รวมพลคน อย. ??????????? 1 ต.ค. 2550
    MDCD Ads. Floodway ??????????? 1 ต.ค. 2550
    แบ่งปัน ??????????? 1 ต.ค. 2550
    การเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ ??????????? 1 ต.ค. 2550
    คนคบได้ ??????????? 1 ต.ค. 2550
    คุณหญิงอันตรายกับคุณชายกัดกร่อน ??????????? 1 ต.ค. 2550
    RMCoP ??????????? 1 ต.ค. 2550
   กลุ่มCoPปี2551-2554 ??????????? 30 มิ.ย. 2555
   โครงการส่งเสริมและพัฒนา"กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ??????????? 23 พ.ย. 2554
    เรื่องเล่ากอง ช. ??????????? 2 ส.ค. 2556
    แบบรายงานผลงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ??????????? 5 ก.ค. 2556

 ??????????? 3 ก.ค. 2549

   Video KM ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 2558 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 2 ต.ค. 2558
   เรื่องเล่ากอง ช. ??????????? 1 ต.ค. 2557
   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ??????????? 1 ต.ค. 2557
   การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Re-Process) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 30 ก.ย. 2557
   สรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบอย่างผู้นำ (System Thinking) ??????????? 28 มี.ค. 2556
   โครงการอบรมพื้นฐานในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) ??????????? 13 ธ.ค. 2555
   การอบรม "การจัดทำเอกสารและคู่มือระบบคุณภาพ อย." 7 มิถุนายน 2555 ??????????? 19 ก.ค. 2555

 ??????????? 1 มิ.ย. 2549

   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2557 (MEDICAL HUB) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 10 ก.ค. 2558
   รายงานสรุปผล การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 11 พ.ค. 2558

 ????????????? 3 ก.ค. 2549

   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ??????????? 18 มิ.ย. 2558
   เอกสารประกอบโครงการอบรมพื้นฐาน การดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ??????????? 29 ต.ค. 2557

 ??????????? 3 ก.ค. 2549

   การใช้ A3 Report เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 14 ส.ค. 2558
   แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 15 มิ.ย. 2558

 ??????????? 3 ก.ค. 2549

   เว็บไซต์เรื่องยา ที่ให้ข้อมูลเรื่องยาต่างๆ และมีการจัดหมวดหมู่ประเภทยา ??????????? 25 มิ.ย. 2550
   เว็บไซต์เรื่องยา ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ??????????? 25 มิ.ย. 2550

 ????????????? 3 ก.ค. 2549

   แผนการประชุม อบรม สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำงบประมาณ 2553 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 3 ธ.ค. 2552
   นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 3 ธ.ค. 2552

 ????????????? 1 เม.ย. 2552

   ประชาสัมพันธ์ PMQA ปี 2554 ??????????? 17 ก.พ. 2554
   Program PMQA(FL), Self Certified(กรม) และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 54 ??????????? 11 พ.ย. 2553
   บทความ PMQA (หมวด 1-6) ????????????? 27 ม.ค. 2554

 ????????????? 18 ม.ค. 2552

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555 ??????????? 10 พ.ค. 2555
   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554 ??????????? 2 ก.พ. 2554

 ??????????? 18 ม.ค. 2552

   รายงานผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 3 พ.ค. 2554
   แผนจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 20 ม.ค. 2554

 ??????????? 1 พ.ค. 2556

   MOU อย. กับ วช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 56 ??????????? 1 พ.ค. 2556
   MOU อย. กับ มช. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55 ??????????? 1 พ.ค. 2556

 ??????????? 18 ม.ค. 2552

   กรุณาติดตั้งโปรแกรม MindManager Viewer จึงจะสามารถดูข้อมูลได้... กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 16 ส.ค. 2553
   แผนที่ข้อมูลข่าวสารกองแผนงานและวิชาการ กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน ??????????? 16 ส.ค. 2553


  •   รายชื่อสื่อ Multimedia ในระบบ E-learning ของ อย. (สามารถ Click ที่ Link เพื่อรับชมสื่อ Multimedia)

 
     
ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  หมวด : ระบบควบคุมการผลิต
  รายละเอียด : หลักการและแนวคิดของระบบ HACCP
  จำนวนตอน : 7 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 40.16 นาท
   
   
 
 
     
  ชื่อเรื่อง : จากริ้วรอย...สู่วัยงาม
  หมวด : เครื่องสำอางค์สมุนไพร
  รายละเอียด : การป้องกันดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
  จำนวนตอน : 11 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 72.93 นาที
   
   
     
 
     
  ชื่อเรื่อง : อาหารปรับกรด ชีวิตปลอดภัย
  หมวด : อาหารกระป๋อง
  รายละเอียด : การทำลายเชื้อโรค Clostridium botulinum ในการผลิตหน่อไม้กระป๋อง
  จำนวนตอน : 5 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 32.27 นาที
   
   
     
 

 
Copyright © 2006. Technical And Planning Division All rights reserved  ระบบเอกสารและ E-learning สำหรับ Admin Email : library@fda.moph.go.th