KM อย.

 
      
 
 สมัครสมาชิก
 
 
ศูนย์กลางวามรู้แห่งชาติ
ย้าเตือนซ้า !! อย.ไม่อนุญาตให้น้าเข้า ผลิต ขาย อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ท้าให้เสียโฉมได้
อย. เตือน ซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ระวัง!!! โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
อย่าหลงเชื่อโฆษณา “สติ๊กลบรอยเหี่ยวย่น” ทางเฟซบุ๊ก อวดสรรพคุณเกินจริงไม่พบการจดแจ้งเครื่องสำอาง
อย. เตือนภัยยาลดความอ้วน คร่าชีวิต
   
ผู้ให้ข้อมูล บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความครบถ้วนของเนื้อหา
ความทันสมัยของข้อมูล    
ความน่าสนใจ                 
ความสวยงาม                  
ภาพรวมของเว็บ FDA KM
ข้อเสนอแนะ   
     ผู้ใช้ขณะนี้ 48
     ผู้เยี่ยมชม 260346
      IP Counting     


  ไฟล์เนื้อหาบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
      pdf ที่เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม
      Acrobat Reader

 
            
 
สัญลักษณ์ หมายถึง ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้ 

   ชุมชนนักปฏิบัติของ อย.
กลุ่ม CoP ปี 2555
    FDA Tech
    รวมพลคน อย.
    MDCD Ads. Floodway
    แบ่งปัน
    การเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
    คนคบได้
    คุณหญิงอันตรายกับคุณชายกัดกร่อน
    RMCoP
   กลุ่มCoPปี2551-2554
   โครงการส่งเสริมและพัฒนา"กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
    เรื่องเล่ากอง ช.
    แบบรายงานผลงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

   Video KM ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 2558 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   เรื่องเล่ากอง ช.
   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
   การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Re-Process) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   สรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบอย่างผู้นำ (System Thinking)
   โครงการอบรมพื้นฐานในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools)
   การอบรม "การจัดทำเอกสารและคู่มือระบบคุณภาพ อย." 7 มิถุนายน 2555

 

   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2557 (MEDICAL HUB) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   รายงานสรุปผล การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   เอกสารประกอบโครงการอบรมพื้นฐาน การดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

   การใช้ A3 Report เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   เว็บไซต์เรื่องยา ที่ให้ข้อมูลเรื่องยาต่างๆ และมีการจัดหมวดหมู่ประเภทยา
   เว็บไซต์เรื่องยา ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   แผนการประชุม อบรม สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำงบประมาณ 2553 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   ประชาสัมพันธ์ PMQA ปี 2554
   Program PMQA(FL), Self Certified(กรม) และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 54
   บทความ PMQA (หมวด 1-6)

 

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554

 

   รายงานผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   MOU อย. กับ วช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 56
   MOU อย. กับ มช. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55

 

   กรุณาติดตั้งโปรแกรม MindManager Viewer จึงจะสามารถดูข้อมูลได้... กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนที่ข้อมูลข่าวสารกองแผนงานและวิชาการ กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน


  •   รายชื่อสื่อ Multimedia ในระบบ E-learning ของ อย. (สามารถ Click ที่ Link เพื่อรับชมสื่อ Multimedia)

 
     
ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  หมวด : ระบบควบคุมการผลิต
  รายละเอียด : หลักการและแนวคิดของระบบ HACCP
  จำนวนตอน : 7 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 40.16 นาท
   
   
 
 
     
  ชื่อเรื่อง : จากริ้วรอย...สู่วัยงาม
  หมวด : เครื่องสำอางค์สมุนไพร
  รายละเอียด : การป้องกันดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
  จำนวนตอน : 11 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 72.93 นาที
   
   
     
 
     
  ชื่อเรื่อง : อาหารปรับกรด ชีวิตปลอดภัย
  หมวด : อาหารกระป๋อง
  รายละเอียด : การทำลายเชื้อโรค Clostridium botulinum ในการผลิตหน่อไม้กระป๋อง
  จำนวนตอน : 5 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 32.27 นาที
   
   
     
 

 
Copyright © 2006. Technical And Planning Division All rights reserved  ระบบเอกสารและ E-learning สำหรับ Admin Email : library@fda.moph.go.th